Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń
Tel.: 56 660 57 61, Tel.: 56 660 57 62,
email: kpfpk@kpfpk.pl

Monika Szelc
Prezes Zarządu
tel. 56 660 57 60
e-mail: monika.szelc@kpfpk.pl

Gerard Głowacki
Specjalista ds. Administracji i Realizacji Projektu RPO
tel. 56 660 57 61
e-mail: gerard.glowacki@kpfpk.pl

Sylwia Rygielska-Lewandowska
Specjalista ds. obsługi Zarządu,
administracji poręczeń wadialnych i marketingu
tel. 56 660 57 65
e-mail: sylwia.lewandowska@kpfpk.pl

Sławomir Bomastek
Specjalista ds. Analiz Finansowych i Sprawozdawczości
tel. 56 660 57 62
e-mail: slawomir.bomastek@kpfpk.pl

Magdalena Kozioł
Kierownik Biura Sprzedaży, Analiz i Oceny Wniosków
tel. 56 660 57 67
e-mail: magdalena.koziol@kpfpk.pl

Bogumiła Musiał
Samodzielny Specjalista ds. Windykacji
tel. 56 660 57 64
e-mail: bogumila.musial@kpfpk.pl

Bartłomiej Kamiński
Specjalista ds. Sprzedaży, Doradca Klienta
tel. 56 660 57 66
e-mail: bartlomiej.kaminski@kpfpk.pl