Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych (K-PFPK) powstał w 2002 roku z inicjatywy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach realizacji strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców poprzez poręczanie spłaty kredytów oraz pożyczek. Gwarancja spłaty zobowiązania jaką oferujemy jest wiarygodnym i bezpiecznym instrumentem zastępującym inne formy zabezpieczenia kredytów (takich, jak np. hipoteka, zastaw rejestrowy czy blokada środków). Dzięki naszemu poręczeniu przedsiębiorca nie musi zamrażać środków i może dowolnie korzystać ze swojego kapitału.

spr-line200

Monika Szelc
Prezes Zarządu

WŁADZE FUNDUSZU
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

spr-line

WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE
3 000 UDZIAŁÓW, 9 000 GŁOSÓW

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
2950 UDZIAŁÓW, 2950 GŁOSÓW

POWIAT BYDGOSKI
6 UDZIAŁÓW, 6 GŁOSÓW

MIASTO I GMINA
SOLEC KUJAWSKI
5 UDZIAŁÓW, 5 GŁOSÓW

GMINA ŻNIN
5 UDZIAŁÓW, 5 GŁOSÓW

GMINA MIASTA CHEŁMŻA
3 UDZIAŁY, 3 GŁOSY

GMINA
PŁUŻNICA
2 UDZIAŁY 2 GŁOSY

GMINA PAKOŚĆ
2 UDZIAŁY, 2 GŁOSY

GMINA ZAKRZEWO
1 UDZIAŁY, 1 GŁOSY

ZARZĄD

Monika Szelc
Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

spr-line

Edward Kawicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Hanna Fludra

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Adam Szponka

Członek Rady Nadzorczej