K-PFPK

Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych (K-PFPK) powstał w 2002 roku z inicjatywy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach realizacji strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Misją Funduszu jest wspieranie przedsiębiorców poprzez poręczanie spłaty kredytów, pożyczek, leasingów i zapłaty wadium, które związane są z ich: działalnością bieżącą, nowymi inwestycjami, projektami innowacyjnymi, działalnością rozwojową.