powstał w 2002 roku z inicjatywy Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach realizacji strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Naszą misją jest wspieranie przedsiębiorców poprzez poręczanie spłaty kredytów oraz pożyczek. Gwarancja spłaty zobowiązania jaką oferujemy jest wiarygodnym i bezpiecznym instrumentem zastępującym inne formy zabezpieczenia kredytów (takich, jak np. hipoteka, zastaw rejestrowy czy blokada środków). Dzięki naszemu poręczeniu przedsiębiorca nie musi zamrażać środków i może dowolnie korzystać ze swojego kapitału.