Praca zdalna

W związku z ograniczaniem skutków działania wirusa 2019-ncov (covid-19) od dnia 23 marca 2020 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. przechodzi na pracę zdalną. Kontakt telefoniczny będzie ograniczony, dlatego rekomendujemy drogę elektroniczną. W siedzibie Spółki będą pełnione dyżury w godzinach 8:00 – 14:00.

Read more

Uwaga!

W związku z podejmowanymi w całym kraju działaniami mającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19 prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w naszym biurze. Rekomendujemy kontakt mailowy i telefoniczny.

Read more

Z przyjemnością informujemy, że trzy fundusze poręczeniowe z Regionu: Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (K-PFPK), Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (TFPK) oraz Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. (GPK) połączyły siły i wspólnie utworzyły Konsorcjum Poręczenia Kredytowe Kujaw i Pomorza. 8 października, w obecności Marszałka Województwa – Piotra Całbeckiego, została zawarta Umowa Operacyjna – Poręczenie, Instrument […]

Read more