Z przyjemnością informujemy, że trzy fundusze poręczeniowe z Regionu: Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (K-PFPK), Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (TFPK) oraz Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. (GPK) połączyły siły i wspólnie utworzyły Konsorcjum Poręczenia Kredytowe Kujaw i Pomorza. 8 października, w obecności Marszałka Województwa – Piotra Całbeckiego, została zawarta Umowa Operacyjna – Poręczenie, Instrument […]

Read more