Leasing

Zabezpieczenie to dotyczy wszystkich rodzajów leasingu:

* OPERACYJNEGO    * FINANSOWEGO   * ZWROTNEGO

jak również wszystkich dostępnych przedmiotów leasingu.

Warto wziąć pod uwagę poręczenie leasingu w przypadku, gdy:

przedmiot leasingu jest trudno zbywalny, nietypowy czy bardzo zindywidualizowany,

przedsiębiorca potrzebuje dobezpieczenia transakcji z uwagi na wcześniejsze zobowiązania leasingowe,

poręczenie transakcji może mieć wpływ na obniżenie wysokości wymaganego wkładu własnego.

Schemat udzielania poręczeń leasingu: