Kredyty i pożyczki

Podstawowym przedmiotem działalności Funduszu jest poręczanie kredytów i pożyczek udzielanych przez współpracujące z nami banki i instytucje finansowe firmom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność, posiadających siedzibę lub realizujących inwestycje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Doceniamy inicjatywę, dlatego preferencje w uzyskaniu poręczenia mają podmioty występujące o kredyt bądź pożyczkę w związku z planowanym:

Do pobrania