Zapłata wadium

Poręczenie zapłaty wadium na rzecz podmiotów przystępujących do przetargów, realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zobligowanych przez organizatora przetargu do wniesienia wadium.

Poręczenie takie udzielane jest w ramach pakietu wadialnego, przyznawanego na okres jednego roku. Pakiet może składać się z wielu mniejszych poręczeń wystawianych przez K-PFPK w trakcie obowiązywania pakietu, na zlecenie Zobowiązanego. Łączna kwota poręczeń udzielonych jednemu podmiotowi w ciągu roku nie może przekroczyć 1,0 mln zł.

Do pobrania: